Zemědělské družstvo Strmilov

vzniklo v roce 1956, tehdy ještě pod názvem JZD Strmilov. Jeho prvním předsedou byl Blahoslav Vobr. V roce 1961 došlo ke sloučení s dalšími JZD v okolních vsích Nové Olešné a v Leštině. V roce 1973 pak došlo ke sloučení s JZD v Malém Jeníkově. V roce 1977 družstvo od státu koupilo statek v Palupíně, který se zabýval semenářským hospodářstvím a patřil pod šlechtitelskou stanici Tábor. Až do roku 1989 existovalo pod názvem JZD Vysočina Strmilov.

V průběhu historie se družstvo mimo zemědělské výroby zabývalo i řadou ostatních aktivit. Mělo dvě vlastní stavební skupiny, kterým Strmilov vděčí za většinu domů stojících na východ od Popelínské ulice. V přidružené výrobě se zabývalo výrobou elektronických součástek (záznamová zařízení, sirény atd.). Mezi další aktivity patřila například truhlářská dílna nebo lesní hospodářství. Oproti dnešnímu stavu mělo družstvo daleko širší živočišnou výrobu, kdy se zabývalo i chovem prasat ve vlastním vepříně ve Strmilově a chovem drůbeže v Leštině.
Největší výměra, kterou družstvo v historii obhospodařovalo, byla cca 2450 hektarů, z čehož bylo 430 hektarů lesů, 20 hektarů rybníků, 1850 hektarů zemědělské půdy a zbytek ostatních ploch.

V současné době se zabýváme jak rostlinnou, tak živočišnou výrobou zaměřenou na chov skotu (každá má zhruba 50% podíl), a také poskytováním drobných služeb. Hospodaříme na cca 860 hektarech zemědělské půdy, z čehož cca 250 hektarů jsou trvalé travní porosty.

Máme okolo 30 stálých zaměstnanců a dva až tři sezónní.


Vytvořil Zdeněk Martínek pomocí PSpadu. Použity obrázky z Free digital photos.