Živočišná výroba ZD Strmilov je v dnešní době zaměřena pouze na chov skotu. Chováme český strakatý skot.

Ve středisku ve Strmilově máme umístěny dojné krávy, zapuštěné jalovice a telata do čtyř měsíců věku. Průměrný měsíční nádoj mléka přesahuje 100 tisíc litrů od cca 200 dojných krav. Mléko prodáváme Mlékařskému hospodářskému družstvu JIH, vždy ve třídě kvality Q. V roce 2010 proběhla rekostrukce farmy Strmilov, při které byla zmodernizována dojírna - byl zaveden počítačový systém kontroly dojení a kontroly stáda. Byla také postavena nová odchovna pro telata.
Ve Strmilově při silnici směrem na Kunžak stojí v roce 2008 zrekonstruované zimoviště masného skotu.

V Nové Olešné má ZD odchovnu mladého skotu. Jsou zde umístěni býčci a jalovičky od čtyř měsíců věku. Býčci jsou zde až do odvozu na jatka a jalovičky až do zapuštění.


Vytvořil Zdeněk Martínek pomocí PSpadu. Použity obrázky z Free digital photos.